New Bridge over Davidson River

The new, sturdy, steel arch bridge over the Davidson River on FS 5046, at the start of the Daniel Ridge trail.